Tilintarkastus ja siihen liittyvät palvelut

Ota yhteyttä!

Tilintarkastajan henkilöstä riippuu, kuinka paljon hän voi lakisääteisen tehtävänsä lisäksi olla muutoin avuksi asiakkaalleen.

Lakisääteinen tilintarkastus on tietysti suoritettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti, mutta se ei estä tilintarkastajaa edistämästä kykynsä mukaan organisaation hyvää hallintoa paremmaksi, tilinpäätöstä läpinäkyvämmäksi ja informatiivisemmaksi sekä kontrolleja ja toimintatapoja asianmukaisemmiksi. Veroja ei tule maksaa turhaan. Haluamme auttaa kaikin tavoin sidosryhmien luottamuksen ylläpitämisessä ja lisäämisessä. 

  • Erikokoisten ja erilaisten tahojen omistamien koti- ja ulkomaisten osakeyhtiöiden ja konsernien sekä säätiöiden ja yhdistysten, avoimien- ja kommandiittiyhtiöiden, toiminimien (tmi) sekä osuuskuntien korkeatasoinen ja henkilökohtainen lakisääteinen tilintarkastus

  • Osakeyhtiöiden ja niiden omistajien verokysymykset

  • Yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden vero- ja yhteisölakiasiat

  • Sisäinen tarkastus

  • Rahankeräyslupa-, EU-, UM-, STEA-, ARA-, Business Finland-, kaupunki-, kunta- ym. investointitukien ja avustusten ymv. tilitysten tarkastukset ja lausunnot niistä

  • Toimenpiteet yhtiöitettäessä, jakautumisissa, fuusioissa ym. tilanteissa

  • Erityis- ja erikoistarkastukset (esim. osakeyhtiölaki, yrityssaneeraus, konkurssilainsäädäntö)

  • Tarkastusprojektit (avustusten käytön avustusehtojenmukaisuus, väärinkäytösepäilyt, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon lain- ja asianmukaisuuden varmistaminen)

Ota yhteyttä ja kysy palveluistamme lisää!

*Pakolliset kentät

Minulle saa jatkossa lähettää tarjouksia ja informaatiota.