Tilintarkastustoimisto Lydman Oy

Konsultointi, yrityskonsultointi ja luennointi

Tarjoamme konsultointia, yrityskonsultointia ja luennointia kaikkiin palveluihimme liittyen, tarpeisiinne räätälöitynä.

Tässä vain joitakin esimerkkejä siitä, mitä konsultointi, yrityskonsultointi tai luennointi voisi koskea:

  • Kirjanpitolautakunnan ko. alaa erityisesti koskevat lausunnot käytännössä
  • Tilinpäätöksen ja kirjanpidon ajankohtaiset asiat
  • Lähipiiriasiat
  • Osakeyhtiön varojen jako (osingonjako, sijoitetun vapaan oman pääoman palautus, muut oman pääoman erät)
  • Osakkeenomistajien ja yhdistyksen jäsenten yhdenvertaisuus
  • Säätiön, yhdistyksen, osakeyhtiön, konsernin valta- ja vastuukysymykset; hyvä hallintotapa
  • Säätiön ja yhdistyksen tilinpäätöksen erityiskysymykset (avustukset, lahjoitukset, omakatteiset ja muut sidotut rahastot sekä vapaat rahastot ym.)
  • Yleishyödyllisen yhteisön ja säätiön verotus
  • Vähemmistöomistus, enemmistöomistus, osakkuusyhtiö, yhteisyritys
  • Uusi säätiölaki

Teidän tarpeenne ratkaisevat ja me autamme, jos voimme.

Ota yhteyttä ja kysy!

Kari Lydman, KHT

Procountor Suositeltu tilintarkastaja