Tilintarkastustoimisto Lydman Oy

Tilintarkastus ja siihen liittyvät palvelut

Tilintarkastajan henkilöstä riippuu, kuinka paljon hän voi lakisääteisen tehtävänsä lisäksi olla muutoin avuksi asiakkaalleen. Lakisääteinen tilintarkastus on tietysti suoritettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti, mutta se ei estä tilintarkastajaa edistämästä kykynsä mukaan organisaation hyvää hallintoa paremmaksi, tilinpäätöstä läpinäkyvämmäksi ja informatiivisemmaksi sekä kontrolleja ja toimintatapoja asianmukaisemmiksi.

  • Erikokoisten ja erilaisten tahojen omistamien koti- ja ulkomaisten osakeyhtiöiden ja konsernien sekä säätiöiden ja yhdistysten, avoimien- ja kommandiittiyhtiöiden, toiminimien (T:mi) sekä osuuskuntien korkeatasoinen ja henkilökohtainen lakisääteinen tilintarkastus
  • Osakeyhtiöiden ja niiden omistajien verokysymykset
  • Yleishyödyllisten yhteisöjen ja säätiöiden veroasiat
  • Sisäinen tarkastus
  • Rahankeräyslupa-, EU-, UM-, STEA-, ARA-, Bisness Finland-, kaupunki-, kunta- ym. investointitukien ja avustusten ymv. tilitysten tarkastukset ja lausunnot niistä
  • Riippumattoman asiantuntijan lausunnot
  • Erityis- ja erikoistarkastukset (esim. osakeyhtiölaki, konkurssilainsäädäntö ym.)
  • Tarkastusprojektit (avustusten käytön ehtojenmukaisuus, väärinkäytösepäilyt, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon lain- ja asianmukaisuuden varmistaminen)

Ota yhteyttä ja kysy palveluistamme lisää!

Kari Lydman, KHT

Procountor Suositeltu tilintarkastaja