Tilintarkastustoimisto Lydman Oy

Selvitykset ja projektit

Joskus saattaa tulla eteen tilanteita, jossa asiaa selvittämään on hyvä pyytää ulkopuolista, riippumatonta asiantuntijaa. Vuosikymmenten varrella olemme tehneet mitä erilaisempia taloushallintoon ja yhteisöoikeudellisiin asioihin liittyviä selvityksiä ja projekteja.

 • Yritys- ja konsernijärjestelyt
 • Arvonmääritykset
 • Yrityskauppaselvitykset (ml. myyjän tai ostajan Due Diligence -selvitykset)
 • Tuki yrityskauppatilanteessa
 • Jakautumiset, yhtiöittämiset, purkamiset, fuusiot, säätiöittämiset (osakeyhtiöt, säätiöt ja yhdistykset; myös ristiin)
 • Yritysmuodon muutokset
 • Yrityskauppa- ja muut riidat
 • Kannattavuuden ja rahoituksen riittävyyden analysointi
 • Hallituksen ja toimivan johdon vastuu- ja valtakysymykset yhdessä ja erikseen yhteisölainsäädännön, yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen perusteella, myös konsernin sisällä
 • Hyvän hallintotavan (Corporate governance) kehittäminen
 • Yhteiskuntavastuuasiat
 • Hyvä raportointitapa
 • Tilintarkastustarjousten pyytäminen ja arvioiminen
 • Uskottu mies
 • Hallituksen jäsenyys (ml. tarkastus-, nimitys- ja omistajavaliokunnat)

Ota yhteyttä ja kysy palveluistamme lisää!

Kari Lydman, KHT

Procountor Suositeltu tilintarkastaja